Καλωσήρθατε στο Shisan Sushi Bar!

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση της ιστοσελίδας του Shisan Sushi Bar.
Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Μη συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο Shisan Sushi Bar εάν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα, καθώς η συνέχιση περιήγησης συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.     

Το Shisan Sushi Bar διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Το Shisan Sushi Bar αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

 

Valentines Day Giveaway

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
 
ΑΡΘΡΟ 1 - ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ- ΔΩΡΑ
A. Ο Όμιλος Εταιρειών SHISAN SUSHI (εφ’ εξής η «Διοργανώτρια») αποτελούμενος από α) την Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «1 & 3 SQUARED I.K.E» (ΟΥΑΝ ΕΝΤ ΘΡΗ ΣΚΟΥΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε) αρ ΓΕΜΗ
162117703000 και ΑΦΜ 801719110, β) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «F & T THIRTEEN
Ι.Κ.Ε» (ΕΦ ΕΝΤ ΤΙ ΘΕΡΤΗΝ Ι.Κ.Ε) αρ. ΓΕΜΗ 162130303000 και ΑΦΜ 801719620  γ) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρεία με την επωνυμία «ROMVIS THIRTEEN Ι.Κ.Ε» αρ. ΓΕΜΗ 167784201000 και ΑΦΜ 801993908 δ) την
ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «7NORTH SUSHIBAR Ε.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 161100703000 και ΑΦΜ
801665140 ε) Την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «T2 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με αρ. ΓΕΜΗ 162121203000 και ΑΦΜ. 801719250 στ) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία
«T3 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΤΑΦ ΤΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) με αρ. ΓΕΜΗ
162112309000 και Α.Φ.Μ. 801718855 ζ) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «T4 ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αρ. ΓΕΜΗ 161919903000 και ΑΦΜ 801709256 η) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρεία με την επωνυμία «Τ5 ΙΚΕ» (ΤΑΦ ΠΕΝΤΕ ΙΚΕ), με αρ. ΓΕΜΗ 169729903000 και Α.Φ.Μ. 802090011, και θ)
την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «T 6 IKE» (TΑΦ ΕΞΙ ΙΚΕ), με αρ. ΓΕΜΗ 172087003000 και
Α.Φ.Μ. 802206036 διοργανώνει την 14 η Φεβρουάριου 2024 (Ημέρα Ερωτευμένων / Ημέρα Αγίου
Βαλεντίνου) προωθητική ενέργεια (εφ’ εξής ο «Διαγωνισμός») ως εξής:
B. Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα κερδίσουν έκαστος από ένα (1) ηλεκτρονικό VOUCHER αξίας
250,00 ΕΥΡΩ διάρκειας ενός (1) έτους από το τουριστικό πρακτορείο VERSUS TRAVEL το οποίο θα
μπορούν να εξαργυρώσουν σε ταξίδι της επιλογής τους.
I. ΓΙΑ DINE-IN: Όσοι πελάτες γευματίσουν από τις 18:00 μ.μ έως το κλείσιμο του καταστήματος (00:30
μ.μ) σε κάποιο από τα εστιατόρια SHISAN SUSHI και συγκεκριμένα:
SHISAN SUSHI BAR – ΑΘΗΝΑ (Ρόμβης αρ. 24Α)
SHISAN SUSHI BAR -ΧΟΛΑΡΓΟΣ (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 204, Χολαργός)
SHISAN SUSHI BAR – ΓΑΛΑΤΣΙ (Λεωφ. Βεΐκου αρ. 7)
SHISAN SUSHI BAR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (οδός Βεάκη αρ. 36)
SHISAN SUSHI BAR -ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (Πλ. Παγκοσμίου Ειρήνης αρ. 4)
SHISAN SUSHI BAR -ΜΑΡΟΥΣΙ (Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 48)
SHISAN SUSHI BAR -ΜΕΛΙΣΣΙΑ (Ζαΐμη αρ. 1 και Δημητρίου Ψαθά)
SHISAN SUSHI BAR -ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (28 ης Οκτωβρίου αρ. 44)
θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν μια φόρμα προκειμένου να συμμετάσχουν σε κλήρωση
και ένας πελάτης dine-in για κάθε Κατάστημα, ήτοι συνολικά οκτώ (8) πελάτες, θα αναδειχθούν
Νικητές.
Μπορεί να υπάρξει μόνο μια (1) συμμετοχή ανά e-mail. Κάθε Συμμετοχή καταχωρείται αμέσως σε
Λίστα Δηλώσεων Συμμετοχής.
II. ΓΙΑ TAKE-AWAY/DELIVERY: Όσοι πελάτες πραγματοποιήσουν τηλεφωνική παραγγελία σε κάποιο
από τα εστιατόρια SHISAN SUSHI και συγκεκριμένα:
SHISAN SUSHI BAR – ΑΘΗΝΑ (Καλαμιώτου 25, Αθήνα, ΤΚ 10681)
SHISAN SUSHI BAR -ΧΟΛΑΡΓΟΣ (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 204, Χολαργός)
SHISAN SUSHI BAR – ΓΑΛΑΤΣΙ (Λεωφ. Βεΐκου αρ. 7)
SHISAN SUSHI BAR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (οδός Βεάκη αρ. 36)
SHISAN SUSHI BAR -ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (Πλ. Παγκοσμίου Ειρήνης αρ. 4)
SHISAN SUSHI BAR -ΜΑΡΟΥΣΙ (Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 48)
SHISAN SUSHI BAR -ΜΕΛΙΣΣΙΑ (Ζαΐμη αρ. 1 και Δημητρίου Ψαθά)
SHISAN SUSHI BAR -ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (28 ης Οκτωβρίου αρ. 44)
θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό λαμβάνοντας με την παραγγελία τους ένα
κουπόνι με ένα QR CODE το οποίο θα παραπέμπει σε ηλεκτρονική φόρμα, την οποία θα μπορούν να
συμπληρώσουν προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό και ένας πελάτης delivery για κάθε
Κατάστημα, ήτοι συνολικά οκτώ(8) πελάτες, θα αναδειχθούν Νικητές.
Μπορεί να υπάρξει μόνο μια (1) συμμετοχή ανά e-mail. Κάθε Συμμετοχή καταχωρείται αμέσως σε
Λίστα Δηλώσεων Συμμετοχής.
Γ. Παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά και μετά να αποδέχεσθε τους παρόντες Όρους Συμμετοχής
και την Πολιτική Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
Δ. Η ολοκλήρωση όλων των προαναφερόμενων βημάτων και η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά
ταυτόχρονα εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων.


ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail).
2.2 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.
2.3 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 ετών θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη
συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που αναδειχθεί νικητής η
παραλαβή του δώρου θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη
συμμετοχή.
2.4 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε
συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη
διακριτική της ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει
ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά
ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.


ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1 Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι του Ομίλου Εταιρειών
SHISAN SUSHI (όπως αυτές αναφέρονται στην αρχή των παρόντων όρων), τα στελέχη και οι
υπάλληλοι/εργαζόμενοι των θυγατρικών αυτής εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των
ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β’) βαθμό.
3.2 Από τον παρόντα Διαγωνισμό εξαιρούνται επίσης και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής
ικανότητας (άρθρο 128 ΑΚ) ή είναι περιορισμένα ικανοί (άρθρο 129 ΑΚ) και, αν παρά ταύτα
συμμετάσχουν, αποκλείονται κατά τον χρόνο κατακύρωσης.


ΑΡΘΡΟ – 4 ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ  ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΑΣ
Αν κάποιος νικητής αρνηθεί εγγράφως την παραλαβή του δώρου ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν
οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η Εταιρεία
απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή και η εταιρεία έχει το
δικαίωμα να επαναδιαθέσει το Δώρο.


ΑΡΘΡΟ 5 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
5.1 Η κλήρωση για την απονομή των Δώρων θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά τη 16 η Φεβρουαρίου 2024 και
ώρα Ελλάδος 13:00 μ.μ και τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζονται τα Γραφεία της Διοργανώτριας
που βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής (Ερμού 1 & Λυκοβρύσεως, Μεταμόρφωση Αττικής ΤΚ
14452) παρουσία νομικού εκπροσώπου της Διοργανώτριας.
Από την ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά δεκαεξι (16) νικητές.
5.2 Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των
Συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού
Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την
προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας
και ώρας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής κλήρωσης με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών,
ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα www.shisan.gr
5.3 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ενημερώνονται ως ακολούθως:
Μέσω e-mail: λαμβάνοντας σχετική ενημέρωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail
address) το οποίο έχουν παράσχει κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό
ή/και
Μέσω κινητού τηλεφώνου: τηλεφωνικά λαμβάνοντας σχετική κλήση ή γραπτό μήνυμα
(sms/viber/whatsapp) στον τηλεφωνικό αριθμό τον οποίο έχουν παράσχει κατά τη συμμετοχή τους
στο Διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ
6.1 Το Δώρο μπορεί να παραλάβει ο ίδιος ο Νικητής μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με
επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.
6.2 Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του Δώρου, η Διοργανώτρια
διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του επάθλου
που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης του
Δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δεν
αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων στον άνω Διαγωνισμό.


ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ
Ο Νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της
παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:
i. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή
δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις
ii. Λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων Όρων
iii. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του,
εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους.
iv. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί εντός των προθεσμιών που
τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για να παραλάβει το Δώρο
του.
v. Σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (όπως Δελτίο
Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω
των 18 ετών κλπ.), λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.


 ΑΡΘΡΟ 8 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
8.1 Θα συλλέξουμε και θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι αναγκαία για την
εκτέλεση της παρούσας συναλλαγής καθώς επίσης και για να λαμβάνετε ενημέρωση για τις
δραστηριότητες μας και τα προϊόντα μας περιλαμβανομένων και Newsletter. Αυτά θα τηρούνται από
εμάς στις εγκαταστάσεις μας στη Μεταμόρφωση Αττικής (Ερμού 1 & Λυκοβρύσεως, Μεταμόρφωση
Αττικής ΤΚ 14452).
8.2 Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι σε εμάς που έχουν σχέση με την
συναλλαγή μας ή εκτελούν την επεξεργασία για την οποία παρέχετε την συναίνεση σας και τρίτοι
που χρησιμοποιούμε ως εκτελούντες επεξεργασίας για την από μέρους μας εκτέλεση της μεταξύ μας
συναλλαγής ή για να μας παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους
συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
8.3 Τα στοιχεία σας θα διατηρούμε για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και μετά από αυτήν για την
εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων μας ή και νόμιμων υποχρεώσεων μας και μέχρι την παραγραφή
τυχόν απαιτήσεων σας ή των δικών μας απέναντι σας ή για 90 ημέρες από την παρούσα για του
υπολοίπους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ ή σε άλλες περιπτώσεις που δικαιούμαστε
ή επιβάλλεται από τον νόμο.
8.4 Τα στοιχεία σας μπορεί να μεταφέρονται εντός ή εκτός της ΕΕ για επεξεργασία σύμφωνα με τους
σκοπούς της παρούσας. Σε περίπτωση μεταφοράς τους εκτός ΕΕ θα τηρούνται πάντα οι διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων
όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιώματα σας.
8.5 Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως παραπάνω αναγράφουμε, για να
λάβετε οποιαδήποτε ενημέρωση θέλετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητείτε την
τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει
διαγραφή τους. Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που θεωρείτε
ότι δεν είναι νόμιμη μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
(www.dpa.gr).


ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα Εμπορικά Σήματα,
Ονόματα, Ενδείξεις, Εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε
και δι’ οιουδήποτε μέσου τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή,
διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν
μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού.


ΑΡΘΡΟ 10 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
10.1 Οι νικητές με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινούν και στη δημοσίευση της νίκης του
στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας.
10.2 Η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να
δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του
δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στην κλήρωση έχει αυτομάτως και την
προς τούτο συναίνεση.
10.3 Οι Συμμετέχοντες στην κλήρωση παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη
Διοργανώτρια για την προβολή της κλήρωσης και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και
ηλεκτρονικού τύπου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).
10.4 Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο
συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική
αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή
αποζημίωσης.  


ΑΡΘΡΟ 11 - ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
11.1 Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και
υποβολή των στοιχείων τους.
11.2 Η Διοργανώτρια βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις
δηλώσεις των Συμμετεχόντων και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω.
11.3 Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει
δικαίωμα στη Διοργανώτρια να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.
11.4 Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στο πλαίσιο της καλής πίστης και των χρηστών
ηθών, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της Διοργανώτριας. Διαφορετικά, η Διοργανώτρια
κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι
να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.
11.5 Σε περίπτωση που η συμμετοχή, η οποία κληρώθηκε για να αποκτήσει το δώρο κριθεί άκυρη ή
αποκλειστεί από την Διοργανώτρια για λόγους π&omi

 

Cookies

Χρησιμοποιούμε αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο Shisan Sushi Bar, συναινείτε στη χρήση cookie σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του Shisan Sushi Bar.

Οι περισσότερες από τις σύγχρονες διαδραστικές ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies για να επιτρέπουν στην ανάκτηση στοιχεία των χρηστών για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας για να επιτρέψουν τη λειτουργικότητα αυτής της περιοχής και την ευκολία χρήσης των επισκεπτών. Μερικοί από τους συνεργαζόμενους συνεργάτες / διαφημιστές μας μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, Shisan Sushi Bar αποτελούν δικαιοπάροχοι ή/και κύριοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικά. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Μπορείτε να προβάλετε και / ή να εκτυπώσετε σελίδες από https://www.shisan.gr/ Για δική σας προσωπική χρήση, υπό την επιφύλαξη περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει να:

 • Αναδημοσίευση, αντιγραφή υλικού από https://www.shisan.gr/
 • Πουλήστε, νοικιάστε, μεταποιήσετε, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή να παραχωρήστε υλικό από την https://www.shisan.gr/
 • Αναπαραγωγή, μεταφορά ή αντιγραφή υλικού από https://www.shisan.gr/ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς προηγούμενης γραπτής άδειας του Shisan Sushi Bar ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Ανακατανομή περιεχομένου και παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων από Shisan Sushi Bar (εκτός εάν το περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί ειδικά για αναδιανομή).

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το Shisan Sushi Bar ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του Shisan Sushi Bar ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στις ιστοσελίδες Shisan Sushi Bar δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Σχόλια χρηστών και υποχρεώσεις χρήστη

 1. Ορισμένα τμήματα αυτού του ιστότοπου προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις, πληροφορίες, υλικό και δεδομένα ("Σχόλια") σε περιοχές του ιστότοπου. Shisan Sushi Bar δεν προβάλλει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή διορθώνει σχόλια πριν από την εμφάνισή τους στον ιστότοπο και τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του Shisan Sushi Bar, των αντιπροσώπων του ή των συνεργατών του. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν την άποψη και τη γνώμη του ατόμου που δημοσιεύει τέτοια άποψη ή γνώμη. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, το Shisan Sushi Bar δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια ή για οποιοδήποτε κόστος απώλειας, αποζημίωση ή δαπάνη που προκλήθηκε και / ή υπέστη ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης και / ή απόσπασης και / ή την εμφάνιση των σχολίων σε αυτόν τον ιστότοπο.
 2. Το Shisan Sushi Bar διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να αφαιρεί οποιαδήποτε σχόλια που θεωρεί κατά την απόλυτη κρίση ως ακατάλληλα, προσβλητικά, συκοφαντικά, δυσφημιστικά, χυδαία, άσεμνα, λιβελογραφικά, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
 3. Αποδέχεστε και αντιπροσωπεύετε ότι:
  1. Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τα σχόλια στην ιστοσελίδα μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις για να το κάνετε αυτό
  2. Τα σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικών σημάτων ή άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος οποιουδήποτε τρίτου.
  3. Τα σχόλια δεν περιέχουν κανένα, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως παράνομο υλικό ή υλικό που αποτελεί εισβολή της ιδιωτικής ζωής
  4. Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να ζητήσουν ή να προωθήσουν επαγγελματικές ή έθιμες ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομη δραστηριότητα.
 4. Με το παρόν, χορηγείτε στον ιστότοπο Shisan Sushi Bar τη μη αποκλειστική χωρίς δικαιώματα άδεια χρήσης για την αναπαραγωγή, επεξεργασία και εξουσιοδότηση άλλων για χρήση, αναπαραγωγή και επεξεργασία οποιονδήποτε σχολίων των χρηστών με οποιαδήποετε μορφή ή μέσο.

Υπερσύνδεση με το περιεχόμενό μας

 1. Οι παρακάτω οργανισμοί μπορούν να συνδέονται με τον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:
  • Κυβερνητικές υπηρεσίες
  • Μηχανές αναζήτησης
  • Οργανισμοί ειδήσεων
  • Οι διανομείς καταλόγων σε απευθείας σύνδεση, όταν μας υποδεικνύουν στον κατάλογο τους, μπορούν να συνδέονται με την τοποθεσία μας διαδικτυακά με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται με τις ιστοσελίδες άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων.
  • Διακεκριμένες επώνυμες επιχειρήσεις εκτός από την πρόσκληση σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικά κέντρα φιλανθρωπίας και φιλανθρωπικές ομάδες συλλογής κεφαλαίων που ενδέχεται να μην συνδέονται υπερσυνδέσμως με τον ιστότοπό μας.
 1. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να συνδέονται με την αρχική σελίδα μας, με δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες ιστοτόπου, αρκεί ο σύνδεσμος: (α) να μην είναι παραπλανητικός. β) δεν υπονοεί ψευδώς τη χορηγία ή την έγκριση του συνδεόμενου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο της τοποθεσίας του συνδεδεμένου μέρους.
 2. Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:
  • γνωστές πηγές πληροφοριών για τους καταναλωτές και / ή επιχειρήσεις, όπως τα Εμπορικά Επιμελητήρια, το American Automobile Association, την AARP και την Ένωση Καταναλωτών.
  • δικτυακοί τόποι κοινότητας dot.com
  • ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων φιλανθρωπίας,
  • διανομείς ηλεκτρονικών διευθύνσεων
  • πύλες διαδικτύου
  • λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες των οποίων οι κύριοι πελάτες είναι επιχειρήσεις
  • εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικές ενώσεις.

Θα εγκρίνουμε αιτήσεις σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς αν διαπιστώσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα αντικατοπτρίζει δυσμενώς για εμάς ή τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας (για παράδειγμα, επαγγελματικές ενώσεις ή άλλες οργανώσεις που εκπροσωπούν εγγενώς ύποπτους τύπους επιχειρήσεων) (β) ο οργανισμός δεν έχει καθόλου ικανοποιητικό ιστορικό μαζί μας. (γ) το όφελος για εμάς με την προβολή του συνδέσμου να υπερβαίνει την απουσία αυτούShisan Sushi Bar (δ) όταν ο σύνδεσμος βρίσκεται στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών ή είναι διαφορετικά σύμφωνο με το περιεχόμενο εκδόσεως ενός ενημερωτικού δελτίου ή παρόμοιου προϊόντος που προωθεί την αποστολή του οργανισμού.

Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να συνδέονται με την αρχική σελίδα μας, με δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες ιστοτόπου εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι με κανένα τρόπο παραπλανητικός (β) δεν υπονοεί ψευδώς τη χορηγία ή/και την έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και προϊόντων ή υπηρεσιών (γ) ταιριάζει στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδέσμου.

Εάν είστε από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@shisan.gr Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού/εταιρίας/επιχείρησής σας, στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τις διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Δώστε μας περιθώριο 2-3 εβδομάδες για απάντηση στο αίτημά σας.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να συνδέονται ως υπερσύνδεσμοι με τον ιστότοπό μας ως εξής:

 • Χρησιμοποιώντας το εταιρικό μας όνομα ή
 • Χρησιμοποιώντας την διεύθυνση Web με τον οποίο συνδέεται ή
 • Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε άλλη περιγραφή της τοποθεσίας Web ή του υλικού που συνδέεται με αυτό, εφόσον είναι σχετικό το πλαίσιο και η μορφή του περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδέσμου.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογοτύπου (cname) ή ψηφιακού ή γραφιστικού σχεδίου για τη σύνδεση συμφωνίας άδειας χρήσης εμπορικού σήματος.

Εσωτερικά πλαίσια

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και ρητή γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω από την ιστοσελίδα μας ή να χρησιμοποιήσετε άλλες τεχνικές που αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση της τοποθεσίας μας στο Web.

Ευθύνη περιεχομένου

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μας υπερασπιστείτε από όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν ή βασίζονται στον ιστότοπό σας. Δεν υπάρχει σύνδεσμος/σύνδεσμοι σε οποιαδήποτε σελίδα του ιστότοπού σας ή σε οποιοδήποτε περιβάλλον που περιέχει περιεχόμενο ή υλικό που μπορεί να ερμηνευθεί ως δυσφημιστικό, άσεμνο ή εγκληματικό ή που παραβιάζει ή υποστηρίζει την παράβαση οποιοδήποτε δικαιώματα τρίτων και ανθρωπίνων προσωπικών δεδομένων.

Δικαιώματα χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ζητήσουμε να καταργήσετε όλους τους συνδέσμους ή κάποιον συγκεκριμένο σύνδεσμο στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα μας κατόπιν σχετικού αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική της σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζοντας να συνδέεστε με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε στο να τηρείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

Αφαίρεση συνδέσμων από τον ιστότοπό μας

Αν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στην τοποθεσία μας στο Web ή σε οποιαδήποτε σχετική ιστοσελίδα αναιρέσιμη για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα εξετάσουμε αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να το κάνουμε ή να απαντήσουμε άμεσα σε εσάς.

Παρόλο που προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά του, ούτε δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο ενημερώνεται.

Περιορισμός ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρούμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν εγγυήσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία όσον αφορά την ικανοποιητική ποιότητα, και/ή τη χρήση εύλογης μέριμνας και δεξιοτήτων). Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών δεν θα:

 1. περιορίσει ή αποκλείσει την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας για θάνατο ή τραυματισμό λόγω αμέλειας
 2. περιορίσει ή αποκλείσει την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση
 3. περιορίσει οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή
 4. αποκλειστούν οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης που ορίζονται στο παρόν τμήμα και σε άλλα σημεία της παρούσας δήλωσης: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο και (β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθύνης ή σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας δήλωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, με αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) όπως και για παράβαση νόμιμης υποχρέωσης.

Το Shisan Sushi Bar δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, το Shisan Sushi Bar ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Όροι Ηλεκτρονικής Πώλησης

Οι παρόντες όροι ισχύουν για την αγορά προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας μας. Τοποθετώντας μια παραγγελία ή κάνοντας κλικ για αποδοχή αυτών των όρων στον ιστότοπό μας συμφωνείτε με τους παρόντες όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους μας, δεν πρέπει να τοποθετείτε παραγγελίες μέσω του ιστοτόπου μας.

Αυτή είναι η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των όρων και χρονολογείται (27/11/2023), αλλά ενδέχεται να τις αλλάζουμε ανά πάσα στιγμή χωρίς να σας ενημερώνουμε, οπότε πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους όρους κάθε φορά που τοποθετείτε μια Παραγγελία μέσω του website μας . Οι όροι που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας τη στιγμή που πραγματοποιείτε την παραγγελία σας θα ισχύουν και για την παραγγελία σας, εκτός αν σας ειδοποιήσουμε για αλλαγή στους παρόντες όρους πριν αποδεχτούμε την παραγγελία σας ή είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε αλλαγή στους παρόντες όρους, ως αποτέλεσμα νομικών αλλαγών από το ελληνικό δίκαιο.

Πολιτική επιστροφής χρημάτων / Ακυρώσεις

Το Shisan Sushi Bar δεσμεύεται για το υψηλό επίπεδο υποστήριξης πελατών και πωλήσεων και θέλουμε να είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με τα προϊόντα από την ιστοσελίδα μας. Εάν πρέπει να μας μιλήσετε για την παραγγελία σας, τότε παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών. Θα προσπαθήσουμε πάντα να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα με τα προϊόντα που πωλούνται από το Shisan Sushi Bar.

Εγγύηση

Τα μη ελαττωματικά στοιχεία μπορούν να επιστραφούν έως και 14 ημέρες μετά την παραλαβή τους. Τα ελαττωματικά στοιχεία μπορούν να επιστραφούν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, όπως αναφέρεται στη σελίδα του προϊόντος όταν αγοράζονται.

Επιστροφές χρημάτων

Το Shisan Sushi Bar επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων για νέα αντικείμενα που επιστράφηκαν χωρίς τη συσκευασία τους, τα αντικείμενα που επιστράφηκαν με ζημία / ελλιπή ή αντικείμενα που απέτυχαν λόγω κακής χρήσης, κακομεταχείρισης ή σύνδεσης με άλλα ελαττωματικά τμήματα. λόγω σφάλματος πελάτη.